Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

PUBLIC NOTICE. VOTING BUREAU.

The Chairperson of the Central Voting Bureau of Sint Maarten hereby announces that in connection with the Parliamentary Elections of Sint Maarten the voter register will be closed on October 23, 2023. This closure is in accordance with Article 2, read in conjunction with Article 39, of the Electoral Ordinance.

Eligible voters for the election on January 11, 2024, are those who:

A. are residents as of October 23, 2023;
B. hold Dutch nationality;
C. will have reached the age of 18 on the day of the election.

For verification of voter registration status, individuals may consult the Civil Registry Department to confirm their own listing or that of another person, provided they have the authorization to do so.

Any individual may petition for amendments or corrections to the voter register. Such requests can be submitted to the Court of First Instance and are guided by Article 9 of the Electoral Ordinance. Forms for this purpose are available at no cost at the Civil Registry Department.

Sint Maarten, October 19, 2023.

Nathalie M. Tackling, LL.M.
Chairperson, Central Voting Bureau

 

 

OPENBARE KENNISGEVING

De voorzitter van het Centraal Stembureau te Sint Maarten maakt hierbij bekend, dat in verband met de op 11 januari 2024 te houden verkiezingen van de leden van de Staten van Sint Maarten, het kiezersregister krachtens artikel 2 juncto artikel 39 van de Kiesverordening op 23 oktober 2023 zal worden afgesloten.

Kiezers voor de stemming op 11 januari 2024 zijn, die:

  1. op 23 oktober 2023 ingezetenen zijn;
  2. de Nederlandse nationaliteit bezitten;
  3. op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar zullen hebben bereikt.

Een ieder kan bij de Dienst Burgerzaken inlichtingen uit het kiezersregister inwinnen, waaruit deze kan opmaken of hij zelf of een ander, mits daartoe gemachtigd, daarin al dan niet juist is opgenomen.

Een ieder kan op grond van artikel 9 van de Kiesverordening te allen tijde bij de Rechter in Eerste Aanleg aanvulling of verbetering van het kiezersregister verzoeken. Voor dit verzoek wordt gebruik gemaakt van een formulier dat kosteloos bij de Dienst Burgerzaken verkrijgbaar is.

Sint Maarten, 19 oktober 2023.

Nathalie M. Tackling, LL.M.

De Voorzitter

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

RADIO FROM VOICEOFTHECARIBBEAN.NET

Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x